TANKE, KÄNSLA, HANDLING….

Tankar, känslors samband leder till att vi
på ett eller annat sätt handlar. Det är långt
ifrån rätt att alla tankar är sanna. vi har
ett ansvar att dem kritiskt granska, det
kan bli fel om vi agerar utifrån alla.

Har vi inte kontakten med denna process
försvinner det i spärrar av stress. Resultatet
av dessa situationer kan görs oss till farliga
personer. Ett oskyldigt offer kan drabbas,
maktens män har bevisligen gjort mycket sånt
det visar historiens lexikon. Att vi aldrig lär
tycker jag konstigt är.

Tanke, kännsla, handling och konsekvens
vara medveten om dess sanna essens. Skulle
förgylla allas existens, har mina tvivel, svårt
att se, människan är för destruktiv för det.
Tror att vi har en inbyggd gen, att vi förintar
oss själva står skrivet i sten kvar blir bara
aska och ben.

Text: Stefan Bergström
Bild: Lånad


Add a Comment

You cannot copy content of this page