Månad: februari 2020

KRAFT FRÅN NATUREN….

Jag låter solens strålar värma, såskönt! Ångestens smärta krympertill något skört, en liten ärta. Nu ligger den där, torkar, vet attjag orkar. den stora men...

ATT BLI HEL….

Det förflurtna har format oss till viss del. Att bryta länken som håller oss fast, så stel. Behöver göra upp med vissa saker för att...

SVART ELLER VITT….

Svart eller vitt var är skalans mitt, hur mäter man måendet sitt, går det gradera? Eller finns det flera, har vi olika fått, går det...

KROPPENS ROT….

Att psykiskt lida kan visa sig på många sätteller döljas lätt, snärta till, bli fysiskt smärta. Kroppen hänger ihop, är inte två. Det finns enrot...

FOKUSERA, ACCEPTERA….

Kan inte tänka, så mycket som snurrar.Skriken ekar, sitter, undrar. Vågar inte se, för feg för det eller svag. inte vet jag, har varit konstigt...

LÄRDOMENS TRAPPA….

Var nedbruten knäckt av ångst och droger. Sluten inbunden i dessa plågor. Sökte svar på mina existensiella frågor. Kändes som själen förtärdes i eldens lågor....

You cannot copy content of this page