VISDOM, KLOKHET….

Visdom, klokhet kommer inte med åren vi levt per
automatik, av våra misstag måste viljan finnas för
att nå dit. varför gör vi om samma sak flera gånger,
när vi vet resultatet av att inte ta vara på lärdom.

Samma sak gäller ordspråk som “det går inte lära
gamla hundar att sitta” det är för de som inte vågar
att titta. Lathet, bekvämlighet, likgiltighet, något att
gömma sig bakom för att slippa göra “det”, men
inte det sanna.

Det finns många försvar som vi använder oss av,
i dessa frågor delade meningar råder. Denna nåder,
trotts det ärliga svaret vi redan vet.

Tex: Stefan Bergström
Bild: Lånad

Add a Comment

You cannot copy content of this page