BETEENDEN….

Människors olika beteenden är
summan av deras livs skeenden.

Vissa ser inte mera, än behovet.
att sänka en utan att reflektera.

Det går att granska sig själv, om
Man vågar möta sin rasande älv.

Text: Stefan Bergström
Bild: Pixbay

Alternativ (valfritt)

Add a Comment

You cannot copy content of this page