ÖDMJUKHET….

Livet på dess villkor, finns så många
villospår så mycket jag inte förstår.

Ödmjukhet kan vara svårt i stunden.
Godhet är grunden för att växa.

Gör mitt bästa för att hitta distansen
finna balansen i allt detta.

Text: Stefan Bergström
Bild: Pixbay

Alternativ (valfritt)

Add a Comment

You cannot copy content of this page