KONSTRUKTIV KRITIK….

Meningen med konstruktiv kritik är väl att
växa, stötta, hjälpa. Inte läxa upp som en
galen tupp. Vissa förstår inte det för blinda
med sitt eget för att se. Lev och låt leva kan
vara en bra idé om personen ser sig, för mer
än det.

Det finns så många som vill trycka ner, tror
inte att vissa själv ser. Alla kan ta åt sig kritik
men en del är bereda att gå över lik. Struntar
totalt i om de bränner ljuset i båda ändar.

Dagen kommer då alla blir trötta, slutar att
lyssna, orden blir nötta. kritiken har förlorat
sin mening, känns istället som en offentlig
stening, de kastas på men ingen konstruktiv
ur det kommer gå.

Text: Stefan Bergström
Bild: Pixbay

Add a Comment

You cannot copy content of this page