VISA MIG GLÄDJEN….

Kom in i mitt liv, visa mig glädjen.
Berör mina känslor med själen.

Hänför mitt sinne, lämna avtryck
av kärlekens vackra bilder.

Följ med mig på färden, vi delar
livets mörker, ljuset som helar.

Text: Stefan Bergström
Bild: Pixbay

Add a Comment

You cannot copy content of this page