LÄNKAR


Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP). 

 • Föreningen som jag bildade hösten 2018 bl.a. tillsammans med barn- och ungdomspsykiatern Göran Högberg. FAP är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig
  ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad
  folkhälsa i Sverige bl.a. genom att;
 • Främja psykofarmakafria behandlingsformer vid
  psykisk ohälsa.
 • Främja etableringen av behandlingsenheter för säker nedtrappning av psykofarmaka.
 • Främja ökat patientinflytande och patientsäkerhet inom
  hälso- och sjukvården och i övriga välfärdssamhället.
 • Främja kritiska reflektioner över konventionella
  biomedicinska förklaringsmodeller vid psykisk ohälsa.
 • Erbjuda mötesplats och kunskapsbas för såväl
  yrkesverksamma, ideellt.

Mad in Sweden

Mad in Sweden fungerar som ett forum för dem som är intresserade av och vill reformera samhällets syn på och insatser vid psykisk ohälsa. Vi strävar efter en kritisk granskning av gällande hälsoparadigm och en rik mångfald av röster och erfarenheter i ämnet.

EN ELDSJÄL PÅ FACEBOOK <3

Vox Vigoren tidning på nätet för dig med psykisk ohälsa.

Jag har en hälsning från redaktionen på tidningen, och det är att ni kan skicka in insändare eller livsberättelser för publikation hos Vox Vigor. De behöver mer material, så skicka in! 🙏

Tomas Emma Irace Johansson Musiceditor at Radio Totalnormal 2012-2019

Känner mig glad idag, en helskön kille som har podcast kontaktade mig för några dagar sedan och undrade om han fick välja 10 st av mina dikter att läsa upp till lugn musik. Det blev jättebra jag är helnöjd och tacksam, tänkte bara dela med mig av min glädje, tack för att ni finns alla fina kämpar.

Tomas Emma Irace Johansson Musiceditor at Radio Totalnormal 2012-2019

You cannot copy content of this page