LIVETS VÅG….

Lugnet infinner sig, tinar ångestensfrostiga skorpa, frihetens ögonblick. Inga substanser som rubbar hjärnansbalanser, ger mig själv ärliga chanser. Jag är fri, flyter på livets våg,...

VISA MIG GLÄDJEN….

Kom in i mitt liv, visa mig glädjen.Berör mina känslor med själen. Hänför mitt sinne, lämna avtryckav kärlekens vackra bilder. Följ med mig på färden,...

KONSTRUKTIV KRITIK….

Meningen med konstruktiv kritik är väl attväxa, stötta, hjälpa. Inte läxa upp som engalen tupp. Vissa förstår inte det för blindamed sitt eget för att...

ÖDMJUKHET….

Livet på dess villkor, finns så mångavillospår så mycket jag inte förstår. Ödmjukhet kan vara svårt i stunden.Godhet är grunden för att växa. Gör mitt...

ÄRLIGHETENS LJUS….

Själens spegel kan glittra elleri mörkret försvinna. Falskhetens hinna vill inte attljuset ska brinna. Ärlighetens ljus brinner när visanningen inom oss finner. Text: Stefan BergströmBild:...

BETEENDEN….

Människors olika beteenden ärsumman av deras livs skeenden. Vissa ser inte mera, än behovet.att sänka en utan att reflektera. Det går att granska sig själv,...

You cannot copy content of this page