INRE KRAFT….

Det var jag själv som gav mig domen.Tvivlade på min förmåga i stunden. Står inte längre fjättrad vid stocken,har slitit mig loss från offerrollen. Blev...

TÅREN….

Tänker på alla åren då jag inte släpptfram tåren, har varit svårt, så rädd förhur jag ska bli sedd. Att försonas med detta som binder.gråten...

NÄRHET….

Håll om mig nu jag behöver dinnärhet, Ömhet ger trygghet somvärmer. om du har nånting över. Den finaste gåva som vi kan ge.Stillar sinnenas plåga,...

SÖMNENS SKÅDESPEL….

Drömmen kan vara svår, tur attden inte i verkligheten är vår. Blott ett skådespel av hjärnansdel. Mixad av upplevelsen spel. Vaknar, en stund känns det...

DU FANNS DÄR….

Du fanns där i mörkret tog minhand. Förde mig till ett tryggare,Ljusare land. Gav mig ett starkare band avtro, denna sköna kännsla somgav mig sinnesro....

LIKA/OLIKA….

Olika men ändå så lika, varförär allt vara så svårt. Just det viär ju människor, formas på olikasätt den enas fel är andras rätt,inte så...

You cannot copy content of this page